خانه » بایگانی برچسب: فرید کوروس

بایگانی برچسب: فرید کوروس

متن نامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به مدیر کل محترم امور تشکل های اتاق بازرگانی صنایع ، معادن ، و کشاورزی ایران

متن نامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به مدیر کل محترم امور تشکل های اتاق بازرگانی صنایع ، معادن ، و کشاورزی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات هیئت مدیره و بازرسی شعبه مازندران در نیمه دوم اسفند

ادامه نوشته »